Судьи

СУДЬИ МСК БНТУ,  ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
БФШК

1. Анисько Анатолий (ката С/кумитэ С)

2. Анисько Людмила (ката D/кумитэ D)

3. Балковская Яна (ката Е/кумитэ -)

4. Бельский Антон (ката Е/кумитэ Е)

5. Валиева Евгения (ката В/кумитэ -)

6. Ермак Ольга (ката Е/кумитэ -)

7.Кульгавый Егор (ката D/кумитэ -)

8.Крупская Алиса (ката Е/кумитэ -)

9. Мамчиц Егор (ката D/кумитэ -)

10.Степнова Кристина (ката Е/кумитэ -)

11. Титов Павел  (ката -/кумитэ E)

12. Ткачев Александр (ката C/кумитэ D)

13. Ткачев Даниил (ката D/кумитэ -)

14. Хохлов Назар (ката Е/кумитэ Е)

15. Чебуркина Виктория (ката C/кумитэ C)

16. Черненко Герман  (ката -/кумитэ E)

17. Щербакова Елена (ката А/кумитэ А)

 

 

 

top